Kategorije
novosti

MAPIRANJE PROGRAMA NEFORMALNOG OBRAZOVANJA U SPLITSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

U okviru svojih aktivnosti, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje provelo je anketno istraživanje u osnovnim školama na području grada Splita, kojim je obuhvaćeno 16 splitskih osnovnih škola. Anketirano je ukupno 190 učenika sedmih i osmih razreda te 97 nastavnika i stručnih suradnika koji rade s njima. Istraživanje je provedeno u akademskoj godini 2018./2019. u sklopu projekta „Usklađenost neformalnog obrazovanja potrebama osnovnoškolskih učenika u gradu Splitu“ financiranog iz sredstava Proračuna Grada Splita za 2018. godinu, a rezultiralo je javnim dokumentom “Mapiranje i razvoj neformalnog obrazovanja unutar osnovnoškolskog obrazovnog sustava u Splitu”.

Dokument je namijenjen ravnateljima osnovnih škola, nastavnom osoblju, učenicima, udrugama i ostalim institucijama koje su usmjerene na rad s mladima, te svim ostalim predstavnicima javnog i privatnog sektora zainteresiranima za osmišljavanje, provedbu i praćenje, te stalno poboljšavanje programa neformalnog obrazovanja unutar osnovnoškolskog obrazovnog sustava u gradu Splitu.

Iako se u splitskim osnovnim školama provode različiti programi neformalnog obrazovanja, oni nisu u skladu s učeničkim potrebama i interesima. Anketirani učenici i nastavno osoblje koje radi s njima, smatraju kako bi u školama trebalo biti ponuđeno više različitih programa neformalnog obrazovanja, odnosno da bi isti trebali biti dostupniji i usklađeniji potrebama, interesima i mogućnostima učenika. Također, bitno je napomenuti kako čak 45% učenika navodi nedostatak slobodnog vremena kao razlog što ne pohađaju željene programe neformalnog obrazovanja. Nadalje, istraživanjem je utvrđeno da su učenici osnovnih škola u velikoj mjeri zainteresirani za pohađanje programa neformalnog obrazovanja te kako samo 4% učenika uopće ne bi sudjelovalo u programima takve vrste. Gotovo polovina anketiranih učenika bila bi spremna na sudjelovanje u programima neformalnog obrazovanja neovisno o cijeni, ako ih program zanima. 

Učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola pokazuju velik interes za samozapošljavanjem – čak trećina učenika ima namjeru pokrenuti vlastiti posao ili nastaviti voditi obiteljski, dok 52% učenika ima želju, ali smatra da je to prevelik rizik ili nema dovoljno financijskih sredstava. Međutim, učenici nisu dovoljno upoznati s konceptom društvenog poduzetništva, odnosno poduzetništva općenito, ali su u velikoj mjeri zainteresirani za informiranje o konceptu.

Sukladno interesu anketiranih osnovnoškolaca, ali i rastućem trendu nezaposlenosti i depopulacije, ističe se potreba za edukacijama o poduzetništvu kako bi se mladi ljudi ohrabrili na realiziranje vlastitih poduzetničkih ideja, a time i uspješnog pokretanja poslovanja. Time se mladima pružaju mogućnosti zapošljavanja koje im donosi ekonomsku i socijalnu sigurnost, a ujedno ih se motivira da ne napuštaju Hrvatsku u potrazi za boljim životnim uvjetima. Kako bi se promijenili negativni trendovi depopulacije i emigracije mladih, važno je educirati mlade ljude te im predstaviti mogućnosti koje postoje za razvoj poslovnih ideja, a time i mogućnosti da sebi i drugima osiguraju kvalitetne životne uvjete.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)