Kategorije
novosti

BESPLATNE RADIONICE O POKRETANJU VLASTITOG PODUZEĆA NAMIJENJENE NEZAPOSLENIMA

U sklopu projekta Lokalnim partnerstvom do svijeta rada, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira organizira besplatne radionice o pokretanju vlastitog poduzeća namijenjene nezaposlenim osobama s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Cilj radionica je potaknuti samozapošljavanje te ojačati svijest i znanja o poduzetništvu, a predavači su profesori Visoke škole Aspira s dugogodišnjim iskustvom rada u struci i u nastavi. Radionice će se održati u pet ciklusa na različitim lokacijama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koje možete provjeriti putem linka za prijavu.

Radionice su besplatne za sve sudionike, a potrebno je donijeti potvrdu s HZZ-a o statusu nezaposlene osobe.

Sve dodatne informacije dostupne su na službenim stranicama Visoke škole Aspira.

Kategorije
novosti

Studijsko putovanje članova tima projekta

U sklopu projekta “Lokalnim partnerstvom do svijeta rada” organizirano je studijsko putovanje za članove projektnog tima u austrijski grad Innsbruck. Studijsko putovanje održalo se od 2. do 4. listopada 2019. godine s ciljem podizanja tehničkih kapaciteta, stjecanja novih znanja i iskustava.

Tijekom radnog posjeta, članovi projektnog tima posjetili su 3 organizacije: Innovia – Service und Beratung zur Chancengleichheit; AMS (Arbeitsmarktservice) Innsbruck; Multicultural Association.

Innovia je društveno poduzeće osnovano 2007. godine. Poduzeće nudi usluge osobama s poteškoćama u učenju, mladim ljudima i migrantima. Njihovim uslugama nastoji se podići razina kvalifikacije osoba u nepovoljnom položaju kako bi im se osigurale jednake mogućnosti za rad i razvoj.

AMS Innsbruck je austrijski zavod za zapošljavanje koji nam je prenio svoja iskustva i dugogodišnju praksu u suradnji sa nezaposlenima, poslodavcima i sa mladima. Oni na svom području djeluju na način da jako dobro poznaju gospodarski sektor, potrebe poslodavaca, te potrebe nezaposlenih ali i zaposlenih osoba. AMS nudi usluge tvrtkama (medijacija i savjetovanje), posloprimcima (savjetovanje, financijska potpora za daljnje obrazovanje za tražitelje posla i poslodavce) i mladima (savjetovanje). AMS surađuje s organizacijama koje smo posjetili te zajedničkim naporima pridonose uključivanju svih skupina stanovništva u svije rada.

Udruga Multicultural je neprofitna organizacija osnovana 1993. godine. Osnovni cilj ove udruge je promocija i profesionalna i socijalna integracija, te inkluzija migranata. Usluge koje pružaju svojim korisnicima su profesionalna orijentacija, trening i coaching za migrante, savjetovanje i razvoj kompetencija za migrante.

Innsbruck grad u regiji Tirol u kojoj je u studenom 2018 godine stopa nezaposlenosti iznosila 4,9% što je ispod Austrijskog prosjeka (7.7%).  Innsbruck je grad s manjkom radne snage što ga čini dobrim primjerom kako se uz prikladne projekte i mjere može doskočiti nezaposlenosti, uključiti migrante i pripadnike ranjivih skupina u svijet rada i ubrzati gospodarski rast i razvoj. Osim razmjene iskustava i znanja na području zapošljavanja, stvoreni su temelji za suradnju i partnerstvo na projektima što je samo jedan od pokazatelja uspješnosti ove projektne aktivnosti

Studijski posjet Austriji te prijenos znanja, iskustva i prakse pozitivno je utjecao na motivaciju projektnog tima projekta Lokalnim partnerstvom do svijeta rada koji će prenijeti svoja pozitivna iskustva na ostale članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije.

Kategorije
novosti

MAPIRANJE PROGRAMA NEFORMALNOG OBRAZOVANJA U SPLITSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

U okviru svojih aktivnosti, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje provelo je anketno istraživanje u osnovnim školama na području grada Splita, kojim je obuhvaćeno 16 splitskih osnovnih škola. Anketirano je ukupno 190 učenika sedmih i osmih razreda te 97 nastavnika i stručnih suradnika koji rade s njima. Istraživanje je provedeno u akademskoj godini 2018./2019. u sklopu projekta „Usklađenost neformalnog obrazovanja potrebama osnovnoškolskih učenika u gradu Splitu“ financiranog iz sredstava Proračuna Grada Splita za 2018. godinu, a rezultiralo je javnim dokumentom “Mapiranje i razvoj neformalnog obrazovanja unutar osnovnoškolskog obrazovnog sustava u Splitu”.

Dokument je namijenjen ravnateljima osnovnih škola, nastavnom osoblju, učenicima, udrugama i ostalim institucijama koje su usmjerene na rad s mladima, te svim ostalim predstavnicima javnog i privatnog sektora zainteresiranima za osmišljavanje, provedbu i praćenje, te stalno poboljšavanje programa neformalnog obrazovanja unutar osnovnoškolskog obrazovnog sustava u gradu Splitu.

Iako se u splitskim osnovnim školama provode različiti programi neformalnog obrazovanja, oni nisu u skladu s učeničkim potrebama i interesima. Anketirani učenici i nastavno osoblje koje radi s njima, smatraju kako bi u školama trebalo biti ponuđeno više različitih programa neformalnog obrazovanja, odnosno da bi isti trebali biti dostupniji i usklađeniji potrebama, interesima i mogućnostima učenika. Također, bitno je napomenuti kako čak 45% učenika navodi nedostatak slobodnog vremena kao razlog što ne pohađaju željene programe neformalnog obrazovanja. Nadalje, istraživanjem je utvrđeno da su učenici osnovnih škola u velikoj mjeri zainteresirani za pohađanje programa neformalnog obrazovanja te kako samo 4% učenika uopće ne bi sudjelovalo u programima takve vrste. Gotovo polovina anketiranih učenika bila bi spremna na sudjelovanje u programima neformalnog obrazovanja neovisno o cijeni, ako ih program zanima. 

Učenici sedmih i osmih razreda osnovnih škola pokazuju velik interes za samozapošljavanjem – čak trećina učenika ima namjeru pokrenuti vlastiti posao ili nastaviti voditi obiteljski, dok 52% učenika ima želju, ali smatra da je to prevelik rizik ili nema dovoljno financijskih sredstava. Međutim, učenici nisu dovoljno upoznati s konceptom društvenog poduzetništva, odnosno poduzetništva općenito, ali su u velikoj mjeri zainteresirani za informiranje o konceptu.

Sukladno interesu anketiranih osnovnoškolaca, ali i rastućem trendu nezaposlenosti i depopulacije, ističe se potreba za edukacijama o poduzetništvu kako bi se mladi ljudi ohrabrili na realiziranje vlastitih poduzetničkih ideja, a time i uspješnog pokretanja poslovanja. Time se mladima pružaju mogućnosti zapošljavanja koje im donosi ekonomsku i socijalnu sigurnost, a ujedno ih se motivira da ne napuštaju Hrvatsku u potrazi za boljim životnim uvjetima. Kako bi se promijenili negativni trendovi depopulacije i emigracije mladih, važno je educirati mlade ljude te im predstaviti mogućnosti koje postoje za razvoj poslovnih ideja, a time i mogućnosti da sebi i drugima osiguraju kvalitetne životne uvjete.

Kategorije
novosti

PROVEDENO ISTRAŽIVANJE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Završetkom školske godine 2018./2019. uspješno je provedeno anketno istraživanje o obrazovnim afinitetima te mogućnostima i planovima rada i zapošljavanja među učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola, učenicima trećih i četvrtih razreda srednjih škola te nastavnim osobljem koje radi s njima.

Navedeno je samo dio istraživanja o kretanju i trendovima na tržištu rada na području Splitsko-dalmatinske županije, koje provodi Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, zajedno s partnerima. Osim osnovnoškolaca, srednjoškolaca i obrazovnog sektora, istraživanje obuhvaća i poslodavce, nezaposlene te IRI sektor, koji će biti anketirani do kraja kolovoza 2019. godine.

Želite dati svoj doprinos? Sudjelujte u istraživanju putem linkova na online upitnike:

Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i anonimno. Prikupljeni podaci bit će korišteni u svrhu izrade javnog dokumenta „Kretanja i trendovi na tržištu rada Splitsko-dalmatinske županije” s ciljem identificiranja deficitarnih zanimanja te profila i dinamike kretanja na tržištu rada. Navedeni dokument će sadržavati informacije i preporuke za tražitelje posla, poslodavce, obrazovne institucije, JLS-ove, PPI-jeve i udruge. Temeljem toga, ažurirat će se postojeća „Strategija razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije“. Navedene dokumente ćete moći pronaći na našim internet stranicama po završetku istraživanja.

Istraživanje se provodi u okviru projekta Lokalnim partnerstvom do svijeta rada, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Kategorije
novosti

Informativna radionica za MSP u uslužnim djelatnostima

Poduzetnički centar CEDRA Split organizira informativne radionice o mogućnostima financiranja projekata kroz bespovratna sredstva i kreditne instrumente, namijenjene mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) u uslužnim djelatnostima.

Planirani program:
• Predstavljanje Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu
• Predstavljanje mogućnosti financiranja za MSP u uslužnim djelatnostima kroz trenutno dostupne izvore

Radionice se provode u okviru projekta „Razvoj sustava informativno-edukacijskih i savjetodavnih usluga za MSP u poljoprivredi i društvenom poduzetništvu”, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Sudjelovanje u radionicama je besplatno.

Više informacija na linku:
https://www.facebook.com/events/1993711387600237/

Kategorije
novosti

INFORMATIVNO-EDUKACIJSKA PREDAVANJA O PODUZETNIŠTVU

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, u suradnji s partnerima, organizira besplatna informativno-edukacijska predavanja o poduzetništvu za nezaposlene u Splitsko-dalmatinskoj županiji!

Unatoč iznimnim potencijalima za održivi društveno-gospodarski razvoj i zapošljavanje, Splitsko-dalmatinska županija se suočava s velikim problemom nezaposlenosti, poglavito mladih, kao i problemom negativnih demografskih kretanja. Postavlja se pitanje zašto ljudi odlaze iz zemlje te postoje li mehanizmi pomoću kojih je moguće motivirati, zadržati ili privući kvalitetnu radnu snagu, s ciljem unaprjeđenja gospodarske i socijalne situacije u SDŽ.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji ističe se potreba iskorištavanja vlastitih resursa, usklađivanje obrazovnog sustava s aktualnim potrebama i potražnjom na tržištu rada, kao i povezivanje različitih sektora u svrhu kvalitetnijeg korištenja komparativnih prednosti te udruživanja i stvaranja novih generacija stručnjaka. Potrebne su konkretne inicijative i rješenja te inovacije koje će mijenjati ključne procese i privlačiti ljude s vizijama i talentima.

Projekt „Lokalnim partnerstvom do svijeta rada“, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, bavi se problemom nezaposlenosti, socijalne isključenosti i negativnih demografskih kretanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osnovni cilj projekta je unaprjeđivanje održivosti, utjecaja i učinkovitosti lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije, kao i unaprjeđivanje zapošljavanja i samozapošljavanja svih građana, a posebice ranjivih skupina.

Aktivnosti projekta nastoje povećati zapošljivost, potaknuti razvoj novih, kvalitetnih radnih mjesta kroz poticanje (samo)zapošljavanja, poduzetništva i društvenog poduzetništva. U sklopu projektnih aktivnosti, provode se nformativno-edukacijska predavanja koja su osmišljena s ciljem jačanja svijesti o važnosti aktivnog pristupa obrazovanju, zapošljavanju i samozapošljavanju te povezivanja i suradnje dionika na tržištu rada. Predavanja su namijenjena nezaposlenima koji žele saznati nešto više o poduzetništvu i mogućnostima pokretanja vlastitog posla, ali i steći motivaciju za aktiviranje i ulazak u svijet rada.

Predavanja će se održavati na području Splitsko-dalmatinske županije, a organizira ih nositelj projekta, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, u suradnji s projektnim partnerima Centar za održivi razvoj, TOMS, Zdravi grad i Domine.

Sudjelovanje na informativno-edukacijskim predavanjima je besplatno, a u nastavku slijedi plan održavanja za travanj 2019. godine.

Prijavite se putem google obrasca na željeno predavanje:

PRIJAVA NA INFORMATIVNO-EDUKACIJSKA PREDAVANJA

Sve ostale termine i lokacije održavanja predavanja, uskoro ćete moći pronaći na našoj internet, kao i facebook stranici: Lokalnim partnerstvom do svijeta rada.

Nadamo se što većem odazivu i veselimo Vašem dolasku!

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte!

Kategorije
novosti

ISTRAŽIVANJE O KRETANJU I TRENDOVIMA NA TRŽIŠTU RADA

U sklopu projekta Lokalnim partnerstvom do svijeta rada, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split, u suradnji s projektnim partnerima, provodi istraživanje o kretanju i trendovima na tržištu rada na području Splitsko-dalmatinske županije. To uključuje provođenje anketnog istraživanja među učenicima sedmih i osmih razreda osnovnih škola, učenicima trećih i četvrtih (petih) razreda srednjih škola, obrazovnim sektorom, poslodavcima, nezaposlenima i IRI sektorom.

Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno i anonimno. Podaci prikupljeni tijekom istraživanja bit će korišteni u svrhu izrade javnog dokumenta „Kretanja i trendovi na tržištu rada Splitsko-dalmatinske županije” s ciljem identificiranja deficitarnih zanimanja te profila i dinamike kretanja na tržištu rada. Navedeni dokument će sadržavati informacije i preporuke za tražitelje posla, poslodavce, obrazovne institucije, JLS-ove, PPI-jeve i udruge. Temeljem toga, ažurirat će se postojeća „Strategija razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije“. Navedeni dokumenti će, po završetku istraživanja, biti dostupni na našim internet stranicama.

Želite dati svoj doprinos? Sudjelujte u istraživanju putem linkova na online upitnike:

Kategorije
novosti

NEDOSTATAK RADNE SNAGE – UZROCI I POSLJEDICE

U prostorijama splitskog HUP-a se 13. prosinca održao okrugli stol na temu “Kretanja i trendovi na tržištu rada iz perspektive poslodavca”. Ranko Milić, predsjednik Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split je prezentirao stanje nezaposlenosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz različitih aspekata: sa stajališta sindikata, poslodavaca, mladih, statističkih pokazatelja i raznih istraživanja.

Ono što je posebno naglasio je činjenica što nikoga osim medija ne zanima razlog zbog kojeg se većina mladih odlučuje napustiti zemlju. Mladi žele živjeti u uređenoj državi, a iako je materijalni faktor bitan, ni jedno istraživanje ne pokazuje kako je visina plaće razlog odlaska. Vesna Ivić Šimetin, direktorica Regionalnog ureda u Splitu je pokrenula diskusiju na temu nedostatka radne snage te mogućim uzrocima i posljedicama. Posebno je naglasila naš paradoks što još uvijek imamo veliki broj nezaposlenih, uključujući i veliki broj osoba sa završenom osnovnom školom, a istovremeno kritičan manjak radnika u sektorima ugostiteljstva i turizma, trgovine, građevinarstva, brodogradnje, metalne industrije.

Helena Budiša, vlasnica UHY HB Ekonom, posebno je istaknula kako obrazovni sustav ne proizvodi kadar spreman za tržište rada. Srećom, postoje mjere stručnog osposobljavanja koje omogućuju poslodavcu da u godinu dana stvori radne navike kod mladih ljudi. Nikša Prnjak vlasnik Tadi klime je kazao kako postoji veliki nedostatak kadrova u servisnim djelatnostima uglavnom zanimanja strukovnih škola. Na postojećim poduzetnicima je izazov da na buduće generacije prenesu svoje znanje, ponašanje i etiku.

Postoji puno pozitivnih primjera iz prakse koje dokazuju uspješne firme koje usprkos nepovoljnom poduzetničkom okruženju,  uspijevaju stvoriti konkurentan proizvod i izvoziti na tržište EU. Mladi nisu dovoljno informirani o mogućnostima koje postoje u ovoj zemlji te treba poraditi na informiranju mladih i ostalih poduzetnika o mogućnostima koje im pružaju projekti EU i natječaji koje raspisuje RH.

Kategorije
novosti

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE I TRŽIŠTE RADA – KAKO UBRZATI PROMJENE?

4. prosinca 2018. u Splitu, u prostorima CEDRA-e Split,  održao se okrugli stol na temu “Kretanja i trendovi na tržištu rada – perspektiva obrazovnih institucija”. Događanje je organizirano u okviru projekta Lokalnim partnerstvom do svijeta rada. Vesna Ivić Šimetin, direktorica HUP Regionalnog ureda u Splitu je sa svojim izlaganjem na temu „Nedostatak radne snage – uzroci i posljedice“  potakla raspravu o prednostima i nedostacima obrazovnog sustava i usklađenjem potreba obrazovnog sustava s tržištem rada.

Vesna Ivić-Šimetin je govorila paradoksu da još uvijek imamo veliki broj nezaposlenih, dok je istovremeno kritičan manjak radnika u sektorima ugostiteljstva i turizma, trgovine, građevinarstva, brodogradnje… „Usprkos činjenici da ljudi sa zanatskim zanimanjima lako nađu posao i često imaju veća primanja od većeg dijela obrazovnog sektora, ipak nema dovoljno interesa za upisivanje u strukovna zanimanja“ istaknula je. Sudionici su razgovarali o problemima sa kojima se suočavaju srednje škole vezano za otežano obavljanje učeničke prakse zbog poštivanja pravila zaštite na radu. Istaknuti su i problemi sa nastavnim programima koji nisu usklađeni sa potrebama tržišta rada, ali i činjenica da  neka zanimanja koja su i dalje potrebna i postoji veliki interes poslodavaca za njima, nestaju jer se više kod zapošljavanja na ta radna mjesta ne traži svjedodžba strukovne škole.

Prisutni su nastojali kroz konstruktivan dijalog doći do odgovora kako učiniti atraktivnim zanatska zanimanja i potaknuti đake na upise u strukovne škole. Govorilo se i o potrebi zajedničkog djelovanja kod izmjene propisa te nedostatku potpore obrazovnim institucijama u privlačenju EU sredstava. Raspravu je moderirao Ranko Milić, predsjednik Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Kategorije
novosti

ZAPOČEO PROJEKT LOKALNIM PARTNERSTVOM DO SVIJETA RADA

U Splitu, 10. srpnja 2018., u zgradi Splitsko-dalmatinske županije, održana je konferencija za medije povodom početka EU projekta „Lokalnim partnerstvom do svijeta rada“. Projekt je prisutnim predstavnicima medija predstavio Ranko Milić,predsjednik Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split koji je ujedno i nositelj projekta.

Partneri na projektu su Regionalna razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije RERA, Centar za održivi razvoj, HUP, Grad Split, TOMS, Zdravi grad, SDŽ, Domine, Učilište Virtus, Udruga nezaposlenih SDŽ i Zadruga za etično financiranje ZEF.

Projekt Lokalnim partnerstvom do svijeta rada bavi se upravo problemom nezaposlenosti, socijalne isključenosti i negativnih demografskih kretanja u SDŽ te je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je ugovoren 14.svibnja 2018.g., s predviđenim trajanjem od 24 mjeseca, a iznos bespovratnih sredstava je 1.988.077,50 kuna i to u 100%-tnom intenzitetu potpore. Cilj projekta jest unaprijediti održivost, utjecaj i učinkovitost lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije i unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja svih građana, a posebice ranjivih skupina

Neke od činjenica o Splitsko-dalmatinskoj županiji:

Po apsolutnom broju u siječnju 2018., SDŽ je 1. u RH s 16,4% svih nezaposlenih RH, po stopi nezaposlenosti, SDŽ je 2016. s 20,9% 7. županija u HR, a 1. u Jadranskoj HR,  ima najveći broj nezaposlenih mladih u RH, u SDŽ je zaposleno svega 4,1% svih osoba sa invaliditetom u radno aktivnoj dobi, većina nezaposlenih je u riziku od siromaštva, a 14,4% nezaposlenih SDŽ korisnici su novčanih naknada, Grad Split izdvaja godišnje >8,9 milijuna kn za socijalne pomoći, sve veći broj poslodavaca ima poteškoća u nalaženju radne snage, a poduzetništvo se sporo razvija, razvoj masovnog turizma ne doprinosi održivosti jer nema kvalitetnih cjelogodišnjih radnih mjesta itd…

  Problemi nezaposlenosti, a istovremeno nedostatka radne snage i zanimanja na tržištu rada su toliko eskalirali da svi zajedno, civilni,  javni i privatni sektor moramo uporno i dosljedno raditi na rješavanju tih problema. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje je primjer takvog umrežavanja i suradnje i mi nastavljamo tražiti modele koji će zaposliti mlade i ranjive skupine na tržištu rada, izjavila je direktorica  HUP-ovog regionalnog ureda Split Vesna Ivić-Šimetin.